Strešná záhrada[projekty/design]
Strešná záhrada pri a nad časťou moderného rodinného domu
  • Strešná záhrada je situovaná nad obytnou časťou domu a je prístupná od hlavného vchodu a parkoviska pri dome