Portfólio služieb

Dovoľte aby sme Vám v krátkosti predstavili portfólio našich služieb

Návrhy záhrad, verejnej zelene a návrhy interiérovej zelene

Exteriérovú a interérovú zeleň navrhujeme pre rodinné domy, firmy, obchodné centrá, hotely a penzióny, obce a mestá. Pre exteriéry návrhujeme aj terénne upravy.

 


Návrhy záhrad a verejnej zelene

Stromy a kry, kvety a trávnik dotvárajú okolie stavieb a nahrádzajú prírodu v blízkosti ľudských obydlí. Po konzultácii s klientom a obhliadke terénu kreslíme návrhy exteriérových výsadieb zelene.

Návrhy interiérovej zelene

Zeleň v interiéri sa často stáva od samého začiatku súčasťou architektonických plánov. Dodáva priestoru osobitosť a vlastný štýl. Navrhujeme výsadby živých rastlín v nádobách pre interiéry rodinných domov, zimných záhrad, firemných priestorov, obchodných centier, hotelov a penziónov. Pri výbere rastlín zohľadňujeme svetelné, teplotné a vlhkostné podmienky prostredia.

Návrhy realizujeme vo forme štúdie alebo aj kompletnej projektovej dokumentácie (technická správa, pohľady, pôdorys) s vypracovaním rozpočtu realizácie. Kreslíme ručne, na pc, s možnosťou fotomontáže alebo renderované vizualizácie z vytvoreného 3D modelu. Okrem tlačenej formy vieme v prípade potreby poskytnúť zákazníkovi aj elektronickú formu dokumentov (2D,3D CAD-formáty).

Naše návrhy nájdete v sekcii Design záhrad, exteriérov a interiérov

Viac ...
 
Realizácia výsadieb v exteriéroch a interiéroch

Výsadby exteriérovej a interérovej zelene realizujeme pre rodinné domy, firmy, obchodné centrá, hotely a penzióny, obce a mestá.

Výsadby v exteriéroch

Začína terénnymi úpravami – modeláciou terénu, doplnením pôdneho substrátu, odvodnením zamokrených časti pozemku, vybudovaním oporných múrikov, skaliek a chodníkov z prírodného kameňa, osadením jazierok a fontán, pokračuje výsadbou stromov, kríkov a trvaliek, položením mulčovacích plachtičiek, namulčovaním záhonov, hnojením ekologickými hnojivami s postupným uvoľňovaním živín, namontovaním závlahy. Posledným krokom pri realizácii výsadieb je sejba trávnika alebo položenie predpestovaných trávnikových mačín tzv. trávnatých kobercov. Zabezpečujeme celoročný servis výsadieb.

Naše realizácie nájdete v sekcii Realizácie, údržba záhrad a interiérov

 


Výsadby v interiéroch

Pestovanie rastlín v substráte je klasická metóda, ktorá je vďaka nižším vstupným nákladom stále často používaná. Jej alternatívou je hydroponické pestovanie rastlín ( viac v kapitole Hydroponické rastliny )

Rastliny sa odmenia bohatým rastom ak majú optimálne podmienky – vhodnú dennú a nočnú teplotu, dostatok prirodzeného denného svetla príp. doplnkové umelé osvetlenie biolampami, optimálnu vlhkosť a výmenu vzduchu.

Zelené rastliny v interiéri pozitívne vplývajú na zdravotný stav ľudí. Zvyšujú vzdušnú vlhkosť v priestoroch približne o 10, odbúravajú statické napätie čím znižujú priťahovanie prachu. Vďaka bohatej štruktúre svojich listov znižujú hlučnosť v miestnostiach. Zelená farba rastlín upokojuje a vyrovnáva negatívne pôsobenie elektrických zariadení.

Zabezpečujeme dodávku a celoročný servis rastlín v substrátoch.

Naše realizácie nájdete v sekcii Realizácie, údržba záhrad a interiérov

Viac ...
 
Údržba záhrad, verejnej zelene a interiérovej zelene

Poskytujeme 2 ročný záručný servis pre realizované výsadby, pozáručný servis ale aj servis zelene ako samostatnú službu

 


Exteriérové výsadby

  • stromy a kríky – rez výchovný, udržiavací(tvarovací), zmladzovací
  • záhony – hnojenie ekologickými hnojivami, rez odkvitnutych trvaliek a tráv, odburiňovanie, zazimovanie chúlostivých rastlín, doplnenie mulčovacieho materiálu
  • trávnik – regenerácia prerezávaním tzv. vertikutácia, pravidelné kosenie, odburiňovanie, hnojenie, postreky proti chorobám, valcovanie
  • spracovanie bioodpadu drvičom, kompostovanie, preosiatie kompostu
  • jazierka a vodné prvky – čistenie a údržba filtračných zariadení, výmena znečistenej vody, starostlivosť o vodné rastliny
  • rekonštrukcia starších záhrad

 

Interiérové výsadby
  • poskytujeme pravidelný servis pre rastliny zasadené v substrate a v živnom roztoku – hydropónii
  • dopĺňame vodu a hnojivá, odstraňujeme odumreté listy a konáre, rastliny zastrihávame a tvarujeme, čistíme od prachu a ošetrujeme leskom, rosíme, presádzame, kontrolujeme zdravotný stav, v prípade potreby ošertujeme proti chorobám a škodcom biologickou ochranou

 

Viac ...
 
Vertikálne záhrady, zelené steny

Vegetačná alebo zelená stena prípadne aj vertikálna záhrada - pod týmito názvami sa skrýva jedinečný prvok záhradného umenia, ktorý priviedol k dokonalosti francúzsky botanik Patrick Blanc. Zabezpečujeme realizáciu a servis interiérových vertikálnych zelených záhrad.

 


Vertikálne záhrady sú vlastne zelené steny tvorené stovkami rastlín, ktoré pre svoj rast vyžadujú substrát len v malom množstve, alebo rastú bez substrátu. Technológia pestovania rastlín na vertikálnej ploche vychádza z princípu automatizovaného prísunu zálievkovej vody obohatenej o živiny. Jedná sa teda o hydroponické pestovanie. Vďaka vysoko kvalitným materiálom je možné vytvoriť zelenú stenu vo vnútri budov ale aj na vonkajších fasádach. Je vhodným riešením pre objekty s nedostatkom priestoru, vnútorné átriá budov, reprezentačné priestory a pod. V interiéroch obohacuje vertikálna záhrada suchý vzduch o potrebnú vlhkosť a v lete konštantným výparom vody chladí rozhorúčený vzduch v miestnosti.

 


Alternatívou k plošne vysádzaným zeleným stenám je popínavá forma, kedy sa rastliny vysadia do obvyklého podlhovastého kvetináča a popínajú sa na vhodnej opore vo vertikálnej rovine. Táto forma je realizačne jednoduchšia a tým aj finančne výhodnejšia. Z hľadiska množstva druhov rastlín je chudobnejšia, ale nestráca žiadnu funkciu, ktorú zelená stena prináša z hľadiska zvyšovania kvality životného prostredia a ovzdušia v interiéri. V prípadoch, kedy vyššia vlhkosť produkovaná plošne osádzanou stenou a náročnejšia údržba prekáža, je dokonca vhodnejším riešením.

Ukážky z realizácii našich zelených stien nájdete v sekcii Realizácie, údržba záhrad a interiérov

Viac ...
 
Hydroponické rastliny

Hydropónia predstavuje moderný spôsob pestovania rastlín v živnom roztoku bez pôdneho substrátu. Zabezpečujeme dodávku a celoročný servis hydroponických rastlín.

Živý roztok pre hydropóniu tvorí čistá voda so špeciálnym hnojivom vyvinutým pre hydrokultúry. Takéto hnojivo obsahuje všetky hlavné a stopové prvky vo forme, ktorá je pre rastliny prijateľná. Zabezpečí rastlinám zásobu živín na 4 až 6 mesiacov. Hydropónia je ideálna do priestorov so zvýšenými nárokmi na hygienu nakoľko minerálny substrát má stabilnú štruktúru, je chemicky neutrálny, čistý a bez zápachu. Je dekoratívny, nie je potrebné ho dopĺňať a zaručuje menší výskyt chorôb a škodcov. Nenáročnosť na údržbu sa prejavuje u rastlín v hydropónii aj tým, že ich nie je potrebné každoročne presádzať.

Viac ...
 
Feng šuej

Feng šuej je približne 5 tisíc rokov staré čínske učenie o harmónii človeka s prírodou, o ich vzájomnom ovplyvňovaní a pôsobení na vnútorný stav ľudí. Pri návrhoch a realizáciách uplatňujeme toto učenie ako certifikovaný poradca.

Toto učenie nám ukazuje cestu k životu v súlade s prírodou, ukazuje nám aké mimoriadne silné je spojenie so všetkým čo je okolo nás. Prostredie v ktorom žijeme vplýva na nás, na to ako sa nám darí. Je výrazom nášho vnútorného stavu, miestom regenerácie a radosti, miestom kde sa môžeme dobre cítiť a načerpať novú silu pre zdravý a šťastný život. Naše návrhy zazelenenia interiérov a exteriérov sa opierajú o toto staré čínske učenie a pomocou metódy letiacich hviezd sa snažíme vytvoriť životný priestor, v ktorom si ľudia oddýchnu, pocítia vplyv pozitívnej energie a nájdu kus životného šťastia.

Viac ...