Feng Shui

 

Feng šuej

Feng šuej je približne 5 tisíc rokov staré čínske učenie o harmónii človeka s prírodou, o ich vzájomnom ovplyvňovaní a pôsobení na vnútorný stav ľudí. Pri návrhoch a realizáciách uplatňujeme toto učenie ako certifikovaný poradca.

Toto učenie nám ukazuje cestu k životu v súlade s prírodou, ukazuje nám aké mimoriadne silné je spojenie so všetkým čo je okolo nás. Prostredie v ktorom žijeme vplýva na nás, na to ako sa nám darí. Je výrazom nášho vnútorného stavu, miestom regenerácie a radosti, miestom kde sa môžeme dobre cítiť a načerpať novú silu pre zdravý a šťastný život. Naše návrhy zazelenenia interiérov a exteriérov sa opierajú o toto staré čínske učenie a pomocou metódy letiacich hviezd sa snažíme vytvoriť životný priestor, v ktorom si ľudia oddýchnu, pocítia vplyv pozitívnej energie a nájdu kus životného šťastia.