Hydroponické rastliny

 

Hydroponické rastliny

Hydropónia predstavuje moderný spôsob pestovania rastlín v živnom roztoku bez pôdneho substrátu. Zabezpečujeme dodávku a celoročný servis hydroponických rastlín.

Živý roztok pre hydropóniu tvorí čistá voda so špeciálnym hnojivom vyvinutým pre hydrokultúry. Takéto hnojivo obsahuje všetky hlavné a stopové prvky vo forme, ktorá je pre rastliny prijateľná. Zabezpečí rastlinám zásobu živín na 4 až 6 mesiacov. Hydropónia je ideálna do priestorov so zvýšenými nárokmi na hygienu nakoľko minerálny substrát má stabilnú štruktúru, je chemicky neutrálny, čistý a bez zápachu. Je dekoratívny, nie je potrebné ho dopĺňať a zaručuje menší výskyt chorôb a škodcov. Nenáročnosť na údržbu sa prejavuje u rastlín v hydropónii aj tým, že ich nie je potrebné každoročne presádzať.