Návrhy záhrad a interiérovej zelene

 

Návrhy záhrad, verejnej zelene a návrhy interiérovej zelene

Exteriérovú a interérovú zeleň navrhujeme pre rodinné domy, firmy, obchodné centrá, hotely a penzióny, obce a mestá. Pre exteriéry návrhujeme aj terénne upravy.

 


Návrhy záhrad a verejnej zelene

Stromy a kry, kvety a trávnik dotvárajú okolie stavieb a nahrádzajú prírodu v blízkosti ľudských obydlí. Po konzultácii s klientom a obhliadke terénu kreslíme návrhy exteriérových výsadieb zelene.

Návrhy interiérovej zelene

Zeleň v interiéri sa často stáva od samého začiatku súčasťou architektonických plánov. Dodáva priestoru osobitosť a vlastný štýl. Navrhujeme výsadby živých rastlín v nádobách pre interiéry rodinných domov, zimných záhrad, firemných priestorov, obchodných centier, hotelov a penziónov. Pri výbere rastlín zohľadňujeme svetelné, teplotné a vlhkostné podmienky prostredia.

Návrhy realizujeme vo forme štúdie alebo aj kompletnej projektovej dokumentácie (technická správa, pohľady, pôdorys) s vypracovaním rozpočtu realizácie. Kreslíme ručne, na pc, s možnosťou fotomontáže alebo renderované vizualizácie z vytvoreného 3D modelu. Okrem tlačenej formy vieme v prípade potreby poskytnúť zákazníkovi aj elektronickú formu dokumentov (2D,3D CAD-formáty).

Naše návrhy nájdete v sekcii Design záhrad, exteriérov a interiérov