Realizácia záhrad a interiérovej zelene

 

Realizácia výsadieb v exteriéroch a interiéroch

Výsadby exteriérovej a interérovej zelene realizujeme pre rodinné domy, firmy, obchodné centrá, hotely a penzióny, obce a mestá.

Výsadby v exteriéroch

Začína terénnymi úpravami – modeláciou terénu, doplnením pôdneho substrátu, odvodnením zamokrených časti pozemku, vybudovaním oporných múrikov, skaliek a chodníkov z prírodného kameňa, osadením jazierok a fontán, pokračuje výsadbou stromov, kríkov a trvaliek, položením mulčovacích plachtičiek, namulčovaním záhonov, hnojením ekologickými hnojivami s postupným uvoľňovaním živín, namontovaním závlahy. Posledným krokom pri realizácii výsadieb je sejba trávnika alebo položenie predpestovaných trávnikových mačín tzv. trávnatých kobercov. Zabezpečujeme celoročný servis výsadieb.

Naše realizácie nájdete v sekcii Realizácie, údržba záhrad a interiérov

 


Výsadby v interiéroch

Pestovanie rastlín v substráte je klasická metóda, ktorá je vďaka nižším vstupným nákladom stále často používaná. Jej alternatívou je hydroponické pestovanie rastlín ( viac v kapitole Hydroponické rastliny )

Rastliny sa odmenia bohatým rastom ak majú optimálne podmienky – vhodnú dennú a nočnú teplotu, dostatok prirodzeného denného svetla príp. doplnkové umelé osvetlenie biolampami, optimálnu vlhkosť a výmenu vzduchu.

Zelené rastliny v interiéri pozitívne vplývajú na zdravotný stav ľudí. Zvyšujú vzdušnú vlhkosť v priestoroch približne o 10, odbúravajú statické napätie čím znižujú priťahovanie prachu. Vďaka bohatej štruktúre svojich listov znižujú hlučnosť v miestnostiach. Zelená farba rastlín upokojuje a vyrovnáva negatívne pôsobenie elektrických zariadení.

Zabezpečujeme dodávku a celoročný servis rastlín v substrátoch.

Naše realizácie nájdete v sekcii Realizácie, údržba záhrad a interiérov