Záhrada vo svahu[projekty/design]
Záhrada v príkrom svahu riešená vybudovaním oporných kaskád.
  • Celkový pohľad na dispozičné riešenie záhrady
  • Pohľad lemovaný mladými brezami na stupňovite členený svah
  • Relaxačná zóna pred vodnou nádržou a plochou okrasných tráv
  • Gril na najvyššej úrovni spevnených plôch dostupný z domu
  • Pohľad do predzáhrady lemovanej tvarovaným živým plotom