Zelený stĺp[projekty/design]
Zelený dekoratívny stĺp bol navrhnutý a realizovaný na základe požiadavky obchodného centra. Cieľom návrhu bolo aspoň z časti prekryť oporné kovové stĺpy galérie. Drevená konštrukcia osadená na stĺpe vytvára oporu pre dekoráciu z umelých rastlín.
  • Návrh
  • Realizácia