Japonská predáhrada[projekty/realizácie]
Záhrada s čerešňou a azalkami
  • Jesenná atmosféra spred 3 rokov
  • Skorá jarná atmosféra spred 2 rokov
  • Skorá jarná atmosféra spred 2 rokov - záhon s javorom
  • Detail oddychového kúta na jar z pred 2 rokov
  • 'Srdce v záhrade' nad relaxačným kútom
  • Záhon s javorom