Oporný zelený múr[projekty/realizácie]
Zelená opora' hranice dvoch susedných záhrad vo svahovitom teréne.
  • Bohato zazelenený dvojstupňový múrik tvoriaci hranicu pozemku niekoľko týždňov po vysadení
  • Detail skalníka na pozadí brečtanu a rododendrónov na zelenom múriku