Podhorská záhrada[projekty/realizácie]
Relaxačná záhradná zóna pred chatou v podhorskej oblasti.
  • Relaxačná záhradná zóna pred chatou v podhorskej oblasti
  • Celková dispozícia otvorenej záhradnej zóny lemovaná skalkou
  • Terasovite upravený svah, spevnený plôtikmi z prútia