Zeleň v poliklinike[projekty/realizácie]
dodávka rastlín s kvetináčmi pre polikliniku