Aquacentrum[projekty/design]
Návrh exteriéru aquacentra na zelenej lúke .Vychádzali sme z požiadavky zákazníka na uplatnenie exitockých prvkov a za 'základný stavebný' kameň sme zvolili bambus.
  • Celkový pôdorysný náhľad
  • Pohľad z navrhovanej reštaurácie
  • Relaxačná zóna na slnenie
  • Detail profilovaného svahu s bambusovou rohožou vytvárajúceho prírodné lehátko
  • Detailný pohľad na relexačné lehátko
  • Pohľad na variabilný pútač (skalár) v komunikačnej zóne
  • Návrh exteriéru aquacentra na zelenej lúke- pohľad na reštauráciu pri vodnom prepade
  • Detail oplachtenia reštaurácie