Záhrada v strmom svahu[projekty/design]
Záhrada v strmom svahu
  • Návrh terasovitého usporiadania s oporným múrikom, drevenými schodmi a štrkovými poliami s výsadbou tráv
  • Celkový pôdorysný náhľad na riešenú oblasť