Relaxačná predzáhrada[projekty/design]
Malá relaxačná predzáhrada.
  • Jedna z lavičiek bezprostrene susedí s pešiou vstupnou bránkou a druhá v odpočinkovom zákutí